Återgå till blogg
Tåget har gått! (18 mars 2018)

Du har säkert kommit i kontakt med begreppen Tjurmarknad och Björnmarknad (Bullmarket och Bearmarket på engelska). Björnmarknad är ett namn som vi inte ska gå in på att förklara här, men uttrycket beskriver en längre nedgång på aktiemarknaden

Läs mer