I början av 2013 var drygt två miljoner svenskar ägare av aktier. i slutet på nittonhundratalet var det mer än det dubbla antalet aktieägare, strax före IT-bubblan sprack.
Av de två miljonerna aktieägare var drygt 1,8 miljoner privatpersoner.
En sak som många av dessa personer harde gemensamt var att de inte visste hur man bör analysera ett bolag innan man väljer att investera. Man visste inte heller när man borde välja att investera och dessutom hade de flesta ingen kunskap om när man borde sälja sina aktier. De harde heller inte en aning om hur man bör bygga upp en aktieportfölj. Det är inte någon större skillnad mellan hur det var då och hur det är idag.

Slå börsproffsen!

Du har nu den möjligheten att studera och skaffa dig den kunskap som du behöver för att du s​ka kunna göra bra aktieinvesteringar

Det är givetvis meningen att sträva efter att köpa när aktiens kurs är lågt och lika givet är att sälja när kursen ligger högre än när du köpte aktien.
Detta är är ju så självklart att det inte skulle behöva nämnas, eller hur?
Trots det så står det i var och varannan bok om aktier, att köpa när kursen är låg och sälja när den är högt. Dessutom bloggas det om detta. Det skrivs på olika forum på internet och till råga på allt, varje aktierelaterad tidning tar upp det i nästan varje nummer.

 Varför skriver vi nu även om detta?

Jo, det är själva kärnan i hela mysteriet med att göra bra aktieinvesteringar.

Men det är samtidigt det svåraste mysteriet, annars skulle det inte behöva tjatas om.


Vår utgångspunkt kring denna fråga är lite mer utstuderad. Målet skall inte bara vara att köpa när det är ganska lågt värderat. Målet skall vara att köpa aktier när det är så lågt pris på aktierna som du investerar i att det kan betraktas som att det är utförsäljning till REA-priser.

Börsåret, AktieREA © 2014 Jan Öberg

All handel med värdepapper eller andra finansiella instrument är förknippat med stor möjlighet till vinst och samtidigt är det också förknippat med en stor möjlig risk att förlora sina pengar, om det inte går så bra.
Alla köp av värdepapper eller försäljningar som har initierats av råd eller metoder som beskrivits i denna skrift skall betraktas som handlingar beslutade av den enskilde investeraren och kan därför inte ses som finansiell rådgivning av skribenten eller ansvarig utgivare.

svenska, börsen, antal,