AktieREA är en sådan metod som gör att du kan hitta bolag som kan vara värda att investera i och behålla till den dagen kommer då de fått ett mer rätt pris eller till och med ett pris som är relativt högt.
Då säljer du och investerar i något annat bolag som för tillfället är lågt prissatt, och så fortsätter du att återinvestera vinsterna du gör vid varje exit.
Med en sådan metod kan du åstadkomma detta på ett sätt som inte blandar in faktorer som känslor och tro, som du ju vet, ofta är orsak till att dåliga investeringar görs.

Det är mycket svårt att analysera alla aktierna på marknaden för att se om deras pris är lågt eller högt i förhållande till bolagets inneboende värde.
Men relativa utvärderingsmetoder är både enklare att använda och förstå rent intuitivt, jämfört med utvärderingsmodeller som skall räkna ut ett exakta värden.

Dessutom finns alltid för stora osäkerheter i exakta värden då det inte går att värdera vissa faktorer som exakta värden.
Vi väljer att analysera Stockholmsbörsens Stora Bolag, (Large Cap), på OMX listan med börsvärden över en miljard euro. Stora och stabila bolag med mogna verksamheter vilka brukar ge avkastning och ger trygghet och säkerhetsmarginaler, som på grund av storleken inte är lika känsligt för oförutsedda händelser på marknaden och omvärlden.

AktieREA-metoden används för att sortera fram de bolag från
Large Cap listan som är relativt bra, billiga och med hög säkerhetsmarginal för tillfället.
Förmodligen är det helt beroende på att marknaden inte kan hålla reda på alla bolag på aktiemarknaden samtidigt. Vissa bolag glöms bort för tillfället och det är just därför de är relativt billiga, men då har de potential att i framtiden stiga mer när de sedan blir ihågkomna av marknaden.
Vi letar efter bolag som ger god avkastning till lågt pris, det vill säga bolag som är bortglömda för tillfället av marknaden.


#slåbörsproffsen, #aktierea