Med AktieREA-metoden får vi fram de tjugo bolagen som är relativt bra bolag vilka är relativt lågt prissatta för tillfället och som har en hög säkerhetsmarginal.
Av de tjugo bolagen väljer vi ut de tio bolagen som har placerat sig högst upp på listan som är markerade med grön färg. Dessa bolag bör du köpa och om du redan äger dessa aktier ska du behålla dem.
Du behöver givetvis inte köpa alla bolagen vid samma tidpunkt men det kan vara bra att ha investerat i varje bolag en tid innan utdelningen, men tänk även på bilden över aktieåret för bästa tidpunkter för investeringar i aktier.

De bolag som har blå markering och har nummer 11 till 20 på listan är aktier som du inte ska köpa men om du redan äger dessa ska du förvalta dem.
De bolag vars aktier hamnar utanför listan, alltså på platser med högre nummer än 20.
Alltså aktier från nummer 21 och högre nummer ska läljas om du äger dessa men om du inte äger någon så ska du inte agera alls på dessa bolags aktier.
På listan markerar vi med rött för de bolag som tidigare varit ett av de tjugo bolagen men som bör säljas just nu.

Aktiemarknaden generellt är ingenting för otåliga och med en strategi som denna kan det ta lite tid innan marknaden upptäcker det som du redan sett och då korrigerar priset på bolaget.
Du måste ha stort tålamod för REA-metoden kan vissa år visa på minus om resten av marknaden inte går så bra.

EXEMPEL PÅ EN ANALYS. #slåbörsproffsen, #aktierea