Varför investera i guldgruvor? (28 mars 2019)

Guld och silver hade varit pengar i flera tusen år.
USA:s president Richard M. Nixon (USA:s president 1969 – 1974) meddelade de amerikanska invånarna och resten av världen 1971, att kopplingen mellan U.S.Dollarn och guldreserven tillfälligt skulle stängas.
Guldmyntsfoten övergavs, något som brukar kallas för ”Nixonchocken”
Staten garanterade inte längre dollarvärdet med ett fast inlösenpris i guld.
Då blev i ett enda drag all valuta i världen så kallad fiatvaluta på grund av att andra valutor hade kopplat sin valuta till dollarn och därigenom hade en form av guldmyntsfot via U.S.Dollarn.
 
FIAT-valuta är kort beskrivet en valuta som bara har ett värde så länge vi tror att det har ett värde och accepterar valutan som betalningsmedel.
Idag finns det ingen större valuta som är uppbackad av något med eget värde som guld eller silver.
Förlorar folket tron på valutan kan värdet rasa till noll, (0).
Detta ”experiment” som skulle vara under en kort tid pågår fortfarande och har inneburit en ostabilare situation med fler kriser kopplade till ekonomin i olika former.
 
Ädelmetallerna har ett eget värde som bevarar din ekonomi mot minskat värde i valutan och inflationen.
 
En svår sak som du bör försöka förstå är att det vi kallar priset på guld egentligen är växlingskursen mellan guldet inneboende värde och fiatvalutans fiktiva värde.
Det är alltså priset på fiatvalutan vägt i guld som avses. Detta gäller även silverpriset på motsvarande sätt.
 
Att trycka ny fiatvaluta på papper eller digitalt späder ut mängden valuta i världen och i varje enskilt land.
Utspädning av valuta skapar inflationstryck på prissättningen av varor och tjänster.
 
Som försäkring mot effekter av inflation och det är också en efterfrågan som försäkring moteffekter av deflation.
Ytterligare ett tillfälle då guld fungerar som försäkring mot oönskade effekter är vid politisk osäkerhet, instabilitet och systemrisk.
 
På senare tid har intresset för ädelmetallerna ökat mycket. Centralbanker har sedan 2008 visat stort intresse för guld och även silver.
Konsumtionen för guld är främst till smycken som gåva eller för eget bruk med ett värde som försäkring samtidigt och kan betraktas som en investering.
Kina och Indien står för en stor del av efterfrågan på marknaden.
Nu är ädelmetallerna en form av försäkring som du behöver teckna innan en krasch är ett faktum. Jag tror att den tiden är nu och inte senare än nu.
Som investering bör man tänka på att ädelmetallgruvor som är bra brukar vid uppgång i spotpriset på ädelmetallen öka med en hävstångseffekt vilket gör att dessa gruvor i början på en uppgång kan vara en bättre investering än fysisk metall.
Men att köpa aktier i aktiebolag innebär också en bolagsrisk som du behöver ta ställning till och köper du på utländska börser finns det också en valutarisk att ta hänsyn till.
 
Det är en viktig faktor att marknaden för guldet är så liten att det behövs inte så mycket valuta som söker sig till den marknaden för att priset på både guldet ska stiga enormt mycket.
På grund av det enormt låga priset på ädelmetallerna och även då guldet
Har vi en låg risk för förluster i fysisk form och relativt låg risk för förluster vid köp av bra ädelmetallgruvor i dessa tider.
 
Varför ska just du investera i guld?
Det är en naturlig fråga från många investerare på aktiemarknaden. ”Varför man skulle investera i en råvara när aktier är så bra.”
 
Det är en befogad fråga då guldmarknaden är som jag skrivit en mycket liten marknad och har inte samma tradition i Sverige som i många andra länder.
 
Men just nu finns det flera saker som gör att du borde snabbt lära dig mer om detta med guld och gärna göra en investering. Inte minst är det en viktig orsak att priset stiger men en känd investerare har vid något tillfälle sagt att den sämsta orsaken till att köpa en aktie är för att priset stiger.
Men om du köper för att aktien är mycket billig då har du en mycket bättre orsak att köpa för nu är det AktieREA på ädelmetallerna.

Det är många insatta som rekommenderar investering av både guld och silver som en försäkring mot nedgång i ekonomin.
Utöver detta rekommenderas även investering i bra guldgruvor.
 
Det är svårt att finna något annat än guld och silver att investera i som har en större skillnad mellan dagens pris och det fundamentala faktorer som borde ge ett högre pris snart.
 Om man summerar alla orsakerna till varför man bör investera i guld och det bara går hälften så bra som orsakerna kan få oss att tro bör guld ändå vara en mycket bra investering detta årtiondet.

Vill du veta vad som är de viktigaste orsakerna att börja investera i guld och guldgruvor klicka då på knappen nedan då får du också reda på vilka gruvbolag som jag äger aktier i också.   Vad har du att förlora? Klicka!