Varför inte fonder?

Varför håller vi på med aktier när det finns så många fonder att investera i?

Många mindre investerare som beslutat sig för att inte investera själva utan vill ha hjälp av en proffessionell investerae väljer en fond som förvaltas, oftast av en proffesionell förvaltare eller en grupp av proffessionella förvaltare.

Normalt sett väljer investeraren mellan aktivt förvaltade fonder eller passivt förvaltade fonder. Generellt sett försöker den aktivt förvaltade fonden slå index. Den passivt förvaltade fonden försöker göra samma sak men till en mycket låg avgift.
De som arbetar med de aktivt förvaltade fonderna är oftast engagerade och hårt arbetande proffs som säkert också i de flesta fall är mycket trevliga människor.
De allra flesta fonderna vill ha så många kunder som möjligt och därmed har de också mycket pengar att placera, oftast i aktier.
De stora fondbolagen håller sig därför oftast till att köpa av de större bolagen på marknaden på grund av att fonden hanterar så mycket pengar och därmed blir det också en stor mängd bolag som hamnar i fondens aktieportfölj.

Att analysera alla dessa bolag för att kunna köpa till ett bra pris är ett tidskrävande och svårt arbete.
Orsaken till att fonder har aktier i massor av bolag är inte bara på grund av att de hanterar mycket pengar utan det finns fler orsaker.
Det är ju svårt att hela tiden hålla bra kontroll på så många bolag och vad som sker på marknaden. Därför har fonderna oftast som mål att diversifiera för att sprida riskerna och finnas med på både marknader som går bra andra som går mindre bra. Detta gör man för att det är svårt att veta i förväg vilka marknader som kommer att gå bra i närmaste framtiden och ännu svårare är det att veta hur det går längre fram i tiden.

På samma sätt är det också bra att ha många bolag i portföljen så att bolag som inte går bra får så stort utslag i resultatet för fonden.

Det som den förhoppningsfulle investeraren som valt fonden inte tänker på är att om några bolag går riktigt bra på börsen så kommer deras resultat inte heller att ge så stort utslag i fondens resultat.
Fondernas köp och försäljning av aktier i bolagen får inte påverka kurserna för mycket varvid de mindre bolagen inte är att tänka på och dessutom behöver man många bolag att handla aktier i.
Men den viktigaste orsaken att man äger aktier i många bolag är att man inte plödsligt vill sitta med ”Svarte Petter” och förlora stora summor pengar och fonderna bedöms varge kvartal vilket är förrödande för att kunna göra långsiktiga bra investeringar.

De flesta fonderna bedöms i hur bra de slagit index på den marknad de aggerar.
Och de flesta fonder som har många kunder kan inte slå indexet särskillt mycket på grund av att de äger aktier i en så stor mängd bolag att de blir nästan som indexet.

Som enskilld investerare är det därmed bättre att placera sina pengar i aktier under förutsättningen att du skaffar dig kunskaper som är viktiga.
Med rätt kunskaper kan du investera på ett sätt som gör att du kan slå indexet med ganska stor marginal, till och med dubblera och ibland även lyckats att slå indexet med tre gånger så mycket i vinst.

De som jag har läst och lärt mig mycket av är skrivet om och av placerare vilka har ett resultat som i snitt slagit indexet under flera tiotals år.
Ock vill du verkligen tjäna pengar på dina investeringar ska du inte investera i fonder som dessutom tar betalt för att hantera dina pengar utan att kunna slå index särskillt mycket.

Lycka till med dina val av aktier.