Vad är värde-investering? (18 maj 2018 )

Om man ska beskriva vad värdeinvestering är behöver man också berätta vad som är bra med värdeinvesteringen som strategi att använda till dina investeringar.
Efter som det är få investerare, totalt sett, som läst böcker om värdeinvestering blir deras förhållningssätt till börsen mer likt ett gigantiskt casino.
Dessutom finns det många investerare som genom åren, ända sedan Benjamin Graham skrev sin första bok, lärt sig en del om värdeinvesteringens förträfflighet men ändå ej lärt sig förstå den innersta kärnan i värdeinvesteringen.


Man kan lära sig en formel eller några förhållningsregler utan att riktigt förstå den bakomliggande orsaken till reglerna eller vad som gör att formeln fungerar som den gör. För att lyckas med en långsiktig strategi på ett vinsgivande sätt måste metoden man använder klara sig genom olika cykler i ekonomin. Många saker ändrar sig ganska fort i den ekonomiska världen där vi bedriver vår investerarverksamhet.
 
Det är nödvändigt att förstå det bakomliggande som ger kunskapen om vad som gör att metoden och strategin fungerar, när de fungerar och när de inte gör det.
 
Det är få strategier som fungerar i alla sammanhang och i alla typer konjunkturer men värdeinvesteringen fungerar alltid men du måste förstå vad som är själva ryggraden i värdeinvestering för att du ska kunna göra rätt saker vid rätt tillfälle.
 
Många gånger är det investeraren själv som är den största orsaken till att det inte fungera. Därför är du din största fiende på aktiemarknaden.
 
När priset på aktierna överlag stiger på börsen drabbas du lätt av girighet. När priset överlag faller drabbas du lätt av panik.
Detta gör du helt enkelt för att du är en människa som ärvt dessa förmågor som i viss mån är bra som grottmänniska eller som jägare men inte som investerare på börsen.
 
Båda dessa situationer, med girighet och panik, förstärks av att många blir giriga samtidigt och motsatsen blir då att paniken förstärks av att den stora massan av investerare påverkar varandra och förstärker känslan att man måste fly. (Grottmänniskan) Sälj allt! (Investeraren).
 
Det blir en form av grupp påverkan som ibland blir en masshysteri men som samtidigt ger den enskilde investeraren en trygghet i gruppen av andra som gör samma sak och då upplever investeraren att man som grupp gör rätt saker. Man triggar varandra till gemensam aktivitet, köp eller alla rusar samtidigt mot utgången när faran är uppenbar som när det till exempel brinner.
 
Med tiden lär sig vissa investerare hur det fungerar utan att lära av det som kan studeras i böcker. Ofta med resultatet att de förlorat pengar och därmed dragit egna slutsatser av det. Men det finns en ständig tillströmning av nya investerare till aktiemarknaden som har en tendens att upprepa samma misstag om- och om-igen.
 
Problemet är att det finns en chans att aktier stiger i pris mycket snabbt under en kort tid. Detta gör att aktier ses som en lott vilket förblindar investeraren till att fatta ofta dåliga beslut.
Rätt sätt är att se investeringen som vad den egentligen är. Det är en ägarandel i ett bolag.
Den underliggande verksamheten i bolaget, (SKF till exempel, tillverkar lager som används i olika maskiner), har ett fundamentalt värde som till viss del går att analysera, jämföra med andra bolag och även med andra typer av investeringar.
Värdet går också att se över tid om det har förändrats om du följer bolaget år från år.
 
Detta synsätt är det jag rekommenderar dig att lära dig mer om för det är värdeinvestering det handlar om.
Om du valt värdeinvestering som strategi behöver du en logisk metod som baseras på värdeinvesterings strategin och dessutom är en metod som även är långsiktig.

Texten från Aktiebrevet Nr 50. Fortsättning följer i Aktiebrevet Nr 51