Världens äldste investerare 109 år

Irving Kahn

Den 19:e december fyller världens äldsta aktiva aktieinvesterare 109 år.
Congratulations Mr. Kahn.

På 1930-talet utvecklade Benjamin Graham med lite stöd från andra det som kallas säkerhetsanalys med målet att ha hög säkerhetsmarginal i sina investeringar.

Detta utvecklades till den strategi för värdeinvestering som många sedan dess använt sig av för att kunna få hög avkastning på sin aktieportfölj.
Graham anses som värdeinvesteringens urfader.

Irving Kahn föddes 19:e december 1905 och kariärensom investerare startade redan 1928 några månader innan den stora kraschen 1929 som fördubblade Mr. Kahn`s förmögenhet, ”jag är en vinnare sedan dess”, säger han.

“I’m at the stage in life where I get a lot of pleasure out of finding a cheap stock.”