Thomas Piketty fransk ekonom.

Thomas Piketty  är en fransk ekonom som just nu är mycket uppmärksammad i och med publicering en av hans bok “Capital In The 21st Century"

Piketty har gjort studier i ekonomisk ojämlikhet, i förmögenhets- och inkomstfördelning.
Boken belyser att tidigare vedertagna sanningar inte längre är sanningar.

Klicka på bilde för att se ett intressant föredrag: