Semafo stark uppgång.

Semafo är ett kanadensiskt gruvbolag som har guld som sin specialitet.
Lanserades på OMX Sverige för några år sedan och återfinns nu på MidCap listan.
I vår rekommendation att satsa på årsskifteseffekten har Semafo visat sig starkast i gruppen av rekommenderade aktier.
Årsskifteseffekten infinner sig statistiskt mellan den 22 Dec till 6 - 7 Feb, alltså en period som går över årsskiftet under lite drygt 1 månad.

Vår rekommendation, när det gällde Semafo var att behålla aktierna längre på grund av den stora chansen att guldpriset stiger under 2014.

När rekommendationen lämnades att köpa Semafo den 23/12 stod kursen i Kronor 15:70.
Stängningskursen  den 6/2 var 22:58, vilket gör en prisökning på 43,82%.

Detta innebär en vinst på satsat kapital på nästan 44% under drygt en månads tid.
Semafo har dessutom ökat i pris sedan slutet på Juni, så den som tidigare satsat på detta bolag har fördubblat värdet sedan sommaren på sitt innehav. Detta är i vårt tycke helt rimligt och tron på en fortsatt stigande trend är stor.

Resultatet för alla aktierna i årsskiftesrekommendationen återkommer vi snart till under helgen.
Men det är alltså inte för sent att satsa på Semafo men köp helst vid dippar.

www.semafo.com
SEMAFO is a Canadian-based mining company with gold production and exploration activities in West Africa. The Corporation operates the Mana Mine in Burkina Faso, which includes the high-grade satellite deposits of Siou and Fofina. SEMAFO is committed to evolve in a conscientious manner to become a major player in its geographical area of interest.SEMAFO's strategic focus is to maximize shareholder value by effectively managing its existing assets as well as pursuing organic and strategic growth opportunities.