Nu kan du se Mars månads analys

Analysen för mars månad är lite annorlunda då den rådande världsläget på många plan är mycket osäkert och dessutom kommer vi in i en statistisk priod med nedgång enligt Börsåret.
Klicka på bilden eller gå till rubriken REA ANALYS.