Hur pengar skapas

Följ på denna bild hur pengar skapas, just nu skapas enorma mängder pengar i hela världen. Man kan ju undra hur länge det ska gå.