Hur fungerar det där med AktieREA?

För att kunna göra en bra investering som det nästan är garanterat att den ger god avkastning krävs det att du hittar de aktier som realiseras ut på marknaden.

Att hitta just de aktier som det är REA på, vid varje tillfälle du önskar investera gör att dina investeringar blir bättre och samtidigt innehar enstörre säkerhetsmarginal.
Det finns många liknelser som är till för att beskriva börsen, marknaden och de psykologiska effekter som påverkar oss som individer och hela marknadens aktörer.

Den mest kända är nog Benjamin Grahams ”Mr Market” som personifierar den stora massan av aktörer på aktiemarknaden som aggerar som en flock.
Det är denna deffekt hos marknaden som vi utnyttjar när vi använder AktieREA-metoden, att marknaden gör samma saker och glömmer bort vissa bolag för stunden. Det är då det brukar bli REA i dessa bolags aktier.
Värdeinvesteringar fungerar mycket bra, men det fungerar inte hela tiden lika bra. På grund av att det inte alltid fungerar, fungerar det.

Tycker du att det låter kryptiskt?
Det är egentligen ganska logiskt, för om det vore så att det alltid fungerade då skulle ju alla använda värdeinvestering som basen i sina metoder. Om alltför många använder sig av det, då skulle det inte fungera.
AktieREA är en metod som sorterar fram relativt bra bolag som är relativt lågt prissatta, för tillfället, i förhållande till de andra bolagen som du ska jämföra med och som har en hög säkerhetsmarginal.
Det är dessa bolag som REA:s ut på aktiemarknaden just nu.

AktieREA är en sådan metod som gör att du kan hitta bolag som kan vara värda att investera i och behålla till den dagen kommer då de fått ett mer rätt pris eller till och med ett pris som är relativt högt.
Då säljer du och återinvesterar pengarna i något annat bolag som för tillfället är lågt prissatt, och så fortsätter du att återinvestera vinsterna du gör vid varje exit. Då får du ränta på ränta effekt av att vinsterna investeras på nytt.
Med en sådan metod kan du åstadkomma detta på ett sätt som inte blandar in faktorer som känslor och tro, som du ju vet, ofta är orsak till att dåliga investeringar görs.

Det är mycket svårt att analysera alla aktierna på marknaden för att se om deras pris är lågt eller högt i förhållande till bolagets inneboende värde.
Men relativa utvärderingsmetoder är både enklare att använda och förstå rent intuitivt, jämfört med utvärderingsmodeller som skall räkna ut ett exakta värden.
Dessutom finns alltid för stora osäkerheter i exakta värden då det inte går att värdera vissa faktorer som exakta värden.

       Bra bolag
 +   Hög direktavkastning
 +   Lågt pris per aktie
_______________________
  =   Lönsam investering

Vilka bolag analyserar vi?

Vi väljer att analysera Stockholmsbörsens Stora Bolag, (Large Cap), på OMX listan med börsvärden över en miljard euro. Stora och stabila bolag med mogna verksamheter vilka brukar ge avkastning och ger trygghet och säkerhetsmarginaler, som på grund av storleken inte är lika känsligt för oförutsedda händelser på marknaden och omvärlden.

AktieREA-metoden används för att sortera fram de bolag från Large Cap listan som är relativt bra, billiga och med hög säkerhetsmarginal för tillfället.
Förmodligen är det helt beroende på att marknaden inte kan hålla reda på alla bolag på aktiemarknaden samtidigt. Vissa bolag glöms bort för tillfället och det är just därför de är relativt billiga, men då har de potential att i framtiden stiga mer när de sedan blir ihågkomna av marknaden.
Vi letar efter bolag som ger god avkastning till lågt pris, det vill säga bolag som är bortglömda för tillfället av marknaden.


BÖRSÅRET Copyright 2010 Jan Öberg


När ska du köpa eller sälja?

Statistiskt sett så är vissa perioder, under året, bättre att köpa under och vissa perioder under året är bättre att göra analyser eller sälja sina aktier som man vill sälja. Detta illustreras i bilden intill som beskriver börsårets olika faser och de perioder som enligt nu gällande statistik är bäst att utnyttja för sina olika delar av aktiehandeln.
Med hjälp av bilden, Börsåret, kan du välja att göra dina AktieREA investeringar ännu smartare så att timingen både att köpa och att sälja blir vi de mest fördelaktiga perioderna under året.Den långa perioden som lämpar sig bäst för förvaltning och inte göra så många affärer under börjar vid mitten av Oktober och pågår till början av aprill och en bit in i aprill fram till mitten.

Ska du sälja aktier så är det bäst att analysera vilka du ska sälja i Februari och Mars och sedan sälja under aprill. Köper gör du säkrast i slutet av Maj och början av Juni. Alternativt så gör du nya analyser i augisti och köper i slutet av Augusti och under September.

Hur du läser analysen.

Med AktieREA-metoden får vi fram de tjugo bolagen som är relativt bra bolag vilka är relativt lågt prissatta för tillfället och som har en hög säkerhetsmarginal.
Av de tjugo bolagen väljer vi ut de tio bolagen som har placerat sig högst upp på listan som är markerade med grön färg. Dessa bolag bör du köpa och om du redan äger dessa aktier ska du behålla dem.
Du behöver givetvis inte köpa alla bolagen vid samma tidpunkt men det kan vara bra att ha investerat i varje bolag en tid innan utdelningen, men tänk även på bilden över aktieåret för bästa tidpunkter för investeringar i aktier.

De bolag som har blå markering och har nummer 11 till 20 på listan är aktier som du inte ska köpa men om du redan äger dessa ska du förvalta dem.
De bolag vars aktier hamnar utanför listan, alltså på platser med högre nummer än 20.
Alltså aktier från nummer 21 och högre nummer ska läljas om du äger dessa men om du inte äger någon så ska du inte agera alls på dessa bolags aktier.
På listan markerar vi med rött för de bolag som tidigare varit ett av de tjugo bolagen men som bör säljas just nu.


EXEMPEL PÅ EN ANALYS - Se analyser under rubriken REA-ANALYSEN


Aktiemarknaden generellt är ingenting för otåliga och med en strategi som denna kan det ta lite tid innan marknaden upptäcker det som du redan sett och då korrigerar priset på bolaget.

Du måste ha stort tålamod för REA-metoden kan vissa år visa på minus om resten av marknaden inte går så bra.