förstår du verkligheten? (29 september 2020)

”Få människor har en verklig föreställning om verkligheten”
-     Johan Wolfgang von Goethe

Dagens ekonomi bygger på att bubblor byggs upp och kraschar, sedan byggs en ny bubbla upp och så vidare fortsätter det ända till vi får en riktigt stor nedgång som leder till ett nytt monetärt system.
Detta ses av många som normalt men faktum är att det avviker från en sund situation och därmed på längre sikt kan sägas vara onormalt.
Idag är priset på valuta nästan inget i form av ränta på lånad valuta och med verklig ränta är priset på valutan negativ.

Verklig ränta får du om du adderar bankräntan med inflationen.
Lånar du valuta på banken betalar du en låg ränta men köpkraften på den mängden valuta du lånat minskar på grund av inflationen. Så egentligen tjänar du på att låna, inte så mycket men du tjänar lite på att låna nu. Det är just det som är problemet med världsekonomin.
Valutan kostar ”inget” och det har tryckts enorma mängder ny valuta och det ”trycks”, digitalt ny valuta hela tiden.

Detta är onormalt men vissa säger att detta är det nya normala för att de inte förstår att det inte kan fortsätta på det viset så länge till.
Centralbanker och Federal Reserve skapar ny valuta bland annat genom att köpa obligationer för valuta som egentligen inte finn utan skapas för att köpa dem och på så vis förs ny valuta in i systemet.
 
Många företag har redan insett att detta ej är normalt så de därför har köpt tillbaka sina egna aktier för att minska värdeminskningens effekter och därmed stiger priset på aktierna och då ser marknaden detta som att företaget går jättebra och de köper aktier i dessa bolag trots att det är mycket riskfyllt.

Vissa länder funderar på att införa medborgarlön och vissa experimenterar nu med medborgarlön vilket är ren socialism som tidigare har testats i några länder med förödande effekter samtidigt som det gör valutan värdelös.
 
Att få lön utan att utföra ett arbete gör valutan värdelös.
Därför ser vi nu ett ökat intresse över hela världen för ädelmetaller vilket kommer fortsätta och säkerligen även öka under lång tid framöver.
 
Den här texten är från Aktiebrevet Nr 82
Är du inte prenumerant ännu har du chansen att helt utan kostnad börja en prenumeration som jag inte tror du kommer ångra.
Klicka bara på länken i nedan så är du snart med på resan!


https://aktierea.us8.list-manage.com/subscribe?u=353b9d506b856b16731af201f&id=54a7ac2653