En påtaglig risk! (18 december 2019)

Hur ser det ut på den svenska börsen nu så här i slutet på året kan man undra då vi nu har den högsta noteringen på OMXS 30 sedan januari 1998 då noteringen var högre än den är nu med råge men nio månader senare hade ungefär 77% dunstat bort.
Sedan ungefär ett år sedan har OMXS 30 ökat med ungefär 29,4% .
 
Om vi tittar på P/E-talets medelvärde för alla bolagen på OMXS så ligger värdet lite högt P/E-medel = 24,58 i slutet på förra veckan.
Av alla bolagen redovisade ca 21% av de bolagen negativt resultat vid förra bokslutet.
Om vi tar bort dem och ser på medelvärdet för de bolagen som redovisade en vinst vid senaste bokslutet blir P/E-medel = 44,4.
Bland de bolagen finns några med extrema P/E-tal, så vad händer om vi tar bor de bolagen också kan man ju undra.
Jo återstående bolag får då ett P/E-medel = 27,4 .
 
Jag har skrivit om detta förut men det är viktigt att du förstår, att om du vill följa rådet att inte utsätta dina investeringar för onödigt hög risk.
Då ska du fundera över om inte det är för hög risk att investera dina besparingar i bolag som kan gå ner extremt mycket inom en mycket kort tid.