Bli rik på aktier 2017 (1 januari 2017)

Hur blir du rik på aktier detta året och alla andra år?
När nu det nya året 2017 börjat och dess första minuter har gått åt till skålande, tal från Skansen och fyrverkerier vill jag passa på att tacka för ett fint 2016 som nog går till historien som ett av de märkligaste åren.

Jag vill också önska dig, dig och även dig ett riktigt fint nytt år med nummer 2017!
2017 tror jag blir ett mycket intressant år med många händelser som kan få förra året att framstå som ett händelsefattigt år trots allt.
Jag grävde upp lite gammal skåpmat som jag serverar dig här på årets första dag. Rester alltså!

Ta för er bara, Gott Nytt År!

Bli rik på aktier är målet för de flesta som anmäler sig till en kurs för aktier för nybörjare.
Men det som förmodligen är mindre vanligt i en sådan aktieskola är att lära ut hur man gör för att inte bli fattig när man sedan börjar investera i aktier.

Jag har lagt märke till att många nybörjare ej har lärt sig grunderna innan de ger sig ut på aktiemarknaden. De frågar på forum efter de bästa aktierna att investera i.

Många som är lite mer aktiva och hållit på ett lite längre tag ger glatt råd att köpa den eller den aktien utan att tänka på följderna för mottagaren av köpråden.

Många gånger är råden att köpa aktier av typen förhoppningsbolag som inte är speciellt bra nybörjaraktier. Man kan givetvis lära sig mycket på det men det blir oftast den hårda vägen genom förlustaffärer som följd.
De som har hållit på med aktiehandel av olika slag en längre tid bör ha lärt sig vilka fallgropar som lurar på aktiemarknaden och därmed ge bättre råd till nybörjare så att de får en bättre chans att också kunna bli rik på aktier.

Jag tänkte berätta lite om en av Asiens rikaste personer och hur han har agerat för att bli rik på aktier och fastigheter men först ska jag ge dig lite bakgrund till varför jag anser att den historien är värd att berätta.
Det vanligaste felet som investerare gör är att leta efter mönster som inte finns.

Investerare letar allt för ofta efter ett mönster i det som händer på marknaden. Det kan fungera på kort sikt men inte i det längre perspektivet. Smarta investerare vet att det är meningslöst att investera efter ett mönster. Det är inte så marknaden fungerar.

Marknaden är inte förutsägbar på lite längre sikt än några minuter till möjligen några timmar.

Ett mycket exempel är händelsen för ett par år sedan när Schweiz centralbank oväntat beslutade att stärka francen och släppa den fasta växelkursen mot Euron.
Eller se på marknadens reaktion efter Brexit valet eller efter USA valet i 2016.

Detta var en mycket stor händelse som fick stor påverkan på marknaden både för aktier och marknaden för valutor. Många andra händelser av mycket mindre karaktär sker hela tiden och hur aktiemarknaden agerar är mycket svårt att veta i förväg.

Ett annat vanligt felsteg är att man har en överdriven självsäkerhet och tro på att man själv är smartast.

Investerare har en tendens till att tro att de är smartare än alla andra och till och med smartare än hela marknaden. I sin tro att de kan slå index tar de, medvetet eller omedvetet, allt för stora risker och är ofta ovilliga att sälja investeringar som visar sig vara dåliga.

De som medvetet eller omedvetet tänker så är oftast inte ensamma om detta och man utgör då en liten del i en större mängd aktörer som därmed kan kallas för den stora marknaden.

Walter Lippmann, (1889-1974), har i ett berömt citat uttryckt detta på ett mycket slående sätt:

”När alla tänker lika är det ingen som tänker särskilt mycket.”


Detta beskriver några av alla de Bias som vi kan drabbas av.
Bias är ett samlande namn på snedvridningar i vårt tänkande som är av psykologisk karaktär och många av dessa bias har effekt på våra uppfattningar, affärs och ekonomiska beslut och våra mänskliga beteenden.

Bandwagon effect.
Är ett Bias som medför att man har en tendens att göra som alla andra eller tro som alla andra när det gäller till exempel hur utvecklingen för börsen kommer vara den närmaste tiden eller under hela 2015.
Man tror alltså på detta på grund av att man tror att alla andra tror på samma sak.
En form av gruppbeteende eller det som vi brukar kalla flockbeteende.

Normalcy Bias.
Kan förklaras med att man förnekar eller vägrar att se någon stor förändring som är på väg att hända. Det kanske är för skrämmande för att man skall ta till sig det allvarliga i situationen.
Denna reaktion kan göra att du inte företar dig de skyddsåtgärder som du borde vid en uppkommen krissituation.
En annan effekt som kan uppstå då någon ifrågasätter den slutsats som flocken har som tro på börsens utveckling är.

Backfire effect.
Också ett Bias som kan beskrivas med att bortse från bevis eller andras åsikter som inte stämmer med den egna tron och därmed förstärker man den ursprungliga åsikten I stället för att ta till sig nya tankar. Det finns också tendenser att aggresivt försvara sin ståndpunkt.
Det finns många Bias som vi kan drabbas av men dessa får vara nog som introduktion till den följande historien.

Tycker du att detta är intressant så kan du läsa mer av det som jag skriver i informationsbrevet om aktieinvesteringar som jag kallar Aktiebrevet.

Aktiebrevet är helt gratis att prenumerera på utan några hakar.

Aktiebrevet inneåller kunskaper som du inte har råd att vara utan!

Tveka inte börja prenumerera redan i dag, tryck bara på knappen!22994948-yW8GKjpg

Hur kan man bli rik på aktier.
En av de allra rikaste personerna i Asien 2013 var Li Ka-shing.
Han gjorde sig en förmögenhet främst på smarta affärer med fastigheter i Kina och har nu en förmögenhet på mer än $30 miljarder.
Han började köpa fastigheter redan på 90-talet då det inte hade hunnit bli populärt att investera i fastigheter och den stora boomen i Kinas utveckling hade inte tagit fart.
 
Förra året sålde han i princip alla investeringar som han hade i Kina när han insåg att en vändning skulle ske på grund av kreditproblemen i landet.
 
Han har inte blivit rik på grund av att han varit rädd och gjort som alla andra på marknaden. Han började köpa när inte andra gjorde det för han insåg att det kommer bli en större efterfrågan senare.
 
När han började sälja sina investeringar sa nästan alla andra att han gjorde något mycket dumt och att de andra som var kvar på marknaden skulle tjäna mer pengar för att de inte sålde sina investeringar.
 
Nu flyttar han sina pengar ut ur landet och säkrar dessa för sig och sin familj.
 
Om det som startat i Kina fortsätter i samma riktning kommer det förmodligen visa sig att Li gjorde helt rätt.
 
Många av de som investerat sig till rikedom har inte följt den stora massan av investerare, oavsett om det rör sig om fastigheter, råvaror eller aktier.
De har vågat gå en annan väg och inte gjort som alla andra. I vissa fall har de också gjort tvärt emot vad alla andra gjort och de har ofta lönat sig.
 
Som aktieinvesterare är det alltså inte så bra att fråga andra om vad man ska investera i för aktier.
Av flera skäl, som att det är bättre att bilda sig en egen uppfattning så att man vet varför man köper och därmed är det också lättare att veta när man ska sälja.
Men det är det där med att inte följa massan för den gör ofta inte rätt hela tiden som kanske är det viktigaste.
 
Mitt i en trend gör massan rätt men i början när det är intressant med en viss typ av investeringar har den stora massan inte förstått det och när det blir dags att sälja kämpar den stora massan emot och menar att det går ju så bra nu, då ska man ju inte gå ur marknaden, för då kan man missa möjligheten att tjäna ännu mer.
Man kan säga att marknadens aktörer har blivit lite giriga.
 
Det finns ett uttryck som beskriver den som inte gör som marknaden, contrarian.
Att agera contrarian på aktiemarknaden har ofta lönat sig och att sitta still i båten som man säger har också lönat sig i det långa loppet.
 
Men att sitta kvar med sina investeringar när marknaden kommer i en regäl gungning kan inte löna sig jämfört med att plocka ut sina pengar ur marknaden och investera i något säkrare. Då har du resurser att efter en krasch gå in på marknaden och köpa till REA-pris även på aktiemarknaden.
 
Fundera lite på detta och fundera också över din situation.
 
Är du nybörjare så kanske det inte är bästa tillfället att placera sina pengar i allt för stor utsträckning på en marknad som snart kan vändas helt upp och ned.
 
Har du investeringar som har gett bra avkastning till nu kan det vara rätt tidpunkt att säkra dessa och se till att du har medel att investera med när det är mer fördelaktigt än vad det är nu.
 
Du är galen Jan, säger endel personer nu. Vi kommer ha en uppåtgående trend många år till och när det blir tid att dra sig ur så kommer vi hinna med detta.
 
Jag håller inte med om det.
Jag vet att bästa sättet att bli rik på aktier är att inte förlora så mycket.
Sen gäller det givetvis också att tjäna pengar, men det är mycket svårare att göra det när du har förlorat mycket pengar redan.
 
Alltså bör du inte lyssna så mycket på andra vilka aktier du ska köpa me prata gärna med andra om hur det väljer ut vilka aktier de ska investera i.
Prata om strategier, metoder och hur marknaden uppför sig men om du får ett råd om ett bra bolag gå då hem och gör en egen undersökning.
 
Samma sak när det gäller marknadsläget och världsekonomin. Gör egna utvärderingar om det är bästa läget att investera nu eller om det är bättre att vara utanför den vanliga aktiemarknaden.
 
Fundera också om Li gjort rätt som gått mot den rådande trenden på marknaden.
Försök att göra det utan att du drabbas av någon form av Bias, var så objektiv som du kan i dina funderingar och i de beslut som du fattar.
Det du kommer fram till kan vara mycket viktigt för dina egna investeringar och din egen ekonomi.
 

”När alla tänker lika är det ingen som tänker särskilt mycket.”

 
Gott Nytt Börsår önskar jag er alla!
Jan Öberg