Bli en SilverRäv du också (22 december 2016 )

Det finns många som försöker förutspå eller beräkna vad priset på guld och silver egentligen borde vara med tanke på tidigare pris på metallen och vad som sedan hänt och framför allt fem års nedtryckning av priset på både guld och silver.
Ett pris som jag tror att vi snart kan få se är att guldpriset snart går upp till  ungefär 1450 Kr/g, vilket är en uppgång med ungefär 314 %. Det finns de som tror att guldets pris kommer bli ännu högre.
Om det blir en uppgång till 1450 Kr/g och skillnaden mellan guldpriset och silverpriset blir 20ggr skulle priset för ett gram silver idag öka till 72:50 Kr/g.

Det är en prisökning med 1350 %

Detta scenario är ganska intressant och inte helt orimligt.
 
Om du idag köper ett nypräglat sivermynt av typen 1 oz Amerikansk Silver Eagle av 99,9 procent rent silver. Myntets diameter är 40,60 mm och väger 31,13461 gram då kostar det ungefär 230 Kr.
(Silvrets värde är ungefär 160 Kr och resten är kostnader för prägling, frakt och vinst till handlaren.)
Med en uppgång om 1350 % skulle priset för myntet bli ungefär 3330 Kr eller om man bara räknar silvervärdets ökning blir det 2320 Kr för vi vet inte riktigt hur ökningen kan bli på de andra kostnaderna som prälingen, frakten och vinster till de som hanterar processen för att vi ska få tillgång till dessa mynt.
Men slutsatsen bör bli att vid en sådan uppgång kan priset bli mellan 2500 – 3300 Kr för ett 1 oz silvermynt.

Vill du läsa mer om silver och hur du blir en riktig SilverRäv som investerare ska du inte tveka att prenumerera helt gratis på informationsbrevet Aktiebrevet. Klicka på knappen bredvid!