Billiga aktier?

Det som kännetecknar de mest kända investerarna är att de lyckats bli vinnare på grund av att deras strategier har innehållit en viktig ingrediens.
De har medvetet valt att satsa på bolag med låg risk.

När aktiemarknaden går både uppåt och neråt så har lågriskaktier en tendens att inte rusa uppåt snabbt och samtidigt har de en tendens att inte falla lika mycket som de bolag som har en högre risk, om börsen går ner.
De brukar tuffa på i makligare takt och därmed ger de inga stora kortsiktiga klipp, därmed också mindre risk att du göra stora förluster på dina investeringar om det är lågriskaktier som du investerar i.

Låg risk kan översättas till att det rör sig om investeringar i bolag som för tillfället erbjuder en stor säkerhetsmarginal vid köp av aktier i dessa bolag.
Små bolag tenderar att vara börsvinnare när trenden är en stigande börs, men faller mycket mer när dåliga börstider kommer. På grund av att likviditeten i de små bolagen är sämre, och ett stort säljtryck gör att kursen oftast faller mer än i de större aktiebolagen.

De större bolagens aktier har en tendens att uppföra sig lite annorlunda än hur de små bolagen gör. De går oftast upp långsammare men går inte ner lika mycket vid fallande börstider.
Vad ger detta resonemang om stora och små bolag dig som investerare, kanske du nu funderar över?
Jo, det handlar om låg risk.
Större bolag ger relativt större säkerhet än små bolag gör.
Större bolag med relativt lägre pris ger ännu bättre säkerhet.
Signifikant för investerare som gör snabba klipp är att de i lika stor utsträckning riskerar att göra stora förluster och därmed bygger de inte på värdet i sin aktieportfölj i den utsträckning som de hade kunnat.

Skall man kunna göra stora klipp och realisera dessa innan det kommer en nedgång, måste du som investerare ofta sitta med dataskärmen på hela tiden och bevaka händelserna, annars riskerar du att du får vara med på nedgången som ofta följer efter en större uppgång.

Jag har noterat att många som agerar på marknaden letar efter aktier med låga priser.
Då menar de att de bolag som kostar lite per aktie är billiga.
Inget kan vara mer fel då du måste väga in vad du får för priset per aktie.

Priset du betalar, alltså kursen för aktien visar sällan vad det du köper egentligen är värt.
Då måste man känna till lite om bolaget och dess förmåga att tjäna pengar, hur bolaget styrs och hur marknaden för bolaget ser ut nu och vad man kan tro om framtiden för bolagets marknad.
Sen får vi inte glömma bort att analysera hur mycket aktier det finns ute på marknaden och hur stor omsättningen kan tänkas vara den dagen du vill sälja dina aktier.
Det är alltså många fler saker att ta hänsyn till än bara om en kurs är låg för aktien.
Vi pratar då om värdeinvestering på riktigt.

Med dessa kunskaper kan det visa sig att ett bolag som har en kurs på 200 kr till 300 kr kan vara en billigare aktie att köpa än  den som kostar 2 – 3 kr.
Ett så lågt pris kan till och med visa sig vara den dyraste aktien du någonsin köpt.

Kan vi då hitta några bolag som är både bra och billiga, och då menar jag billiga på riktigt och inte bara ett lågt pris.
Kan vi hitta dessa aktier och investera i dom aktierna när marknaden har glömt att hålla kollen på de bolagen, då kan vi göra riktiga fynd.
Vi köper dessa bolag på REA.

Köper vi bra bolag som är etablerade på sina marknader till relativt lågt pris i förhållande till bolagens värde då erhåller vi dessutom låg risk.

Det missförstås och används ofta felaktigt på nätet vissa uttryck. Några av dessa är billiga aktier och ett annat är rea.

Nu kan du som läst detta lättare förstå och genomskåda dessa felaktigt använda uttrycken och se på hur kunninga skribenterna är som skriver om dessa saker på fel sätt.

Lycka till där ute på marknaden!