Avkastningskurvan varnar! (17 augusti 2019)

Avkastningskurvan varnar för recession i USA och i resten av världen!
Avkastningskurvan har du kanske inte hört talas om tidigare men Yield curve eller Yield-kurvan kanske du hört talas om tidigare.
Jag ska berätta för dig vad det rör sig om.

Det vi får i ränta på lån är en form av avkastning och obligationer är en typ av lån som du kan ge ett företag genom att köpa deras obligationer.
En annan form av lån är preferensaktier men det jag ska berätta om nu är statsobligationer som också är en form av lån fast det är ett lån till en stat eller med andra ord ett land som Sverige, till exempel.
Obligationer brukar ställas ut av ett land och kan ha olika lånetider förknippade med ett köp av en obligation.

Korta tider som några månader till längre tider om några år och upp till 10, 20 och 30 år är inte så ovanligt men 100 år är ovanligt men har skett.
Det vi nu ska titta extra noga på är skillnaderna mellan de korta och långa lånetidernas ränta.

Normalt kan man se att du får mer avkastning på dina obligationer som du köper med lång lånetid jämfört med om du köper en tremånaders obligation. Ja det är ju självklart utbrister du säkert då det förknippas med större risk att låna ut pengar under en längre tid.

Ju längre tiden obligationen är tänkt att vara utställd desto högre ränta (yield), avkastning får du som långivare.

Vid vissa tider som oftast inträffat ca ett halvt år till ett år innan en recession blivit ett faktum har kurvan vänt eller delvis vänt så att avkastningen är högre för de kortare obligationerna än för de längre obligationerna.
 
Det man brukar jämföra är 2 och 3 månaders obligationers avkastning med 10 års obligationers avkastning.
 
Nu är många länder redan i samma situation som USA eller snabbt på väg dit och du kan se här hur snabbt 10 åriga obligationen fallit i avkastning i USA och nu även obligationer med 20 års löptid.
 
Man brukar jämföra så att man tar avkastningsräntan för den 10 åriga obligationen, minus avkastningsräntan för 3 månaders obligationen och om det då blir ett negativt svar så är vi i en situation som brukar förvarna om en kommande recession.
Varar det mer än 3 månader så är det mycket, mycket hög sannolikhet om vi ser tillbaka på tidigare recessioner och kopplingen till avkastningskurvan.

28178102-QNzT3png