Avkastning (17 juli 2019)

Om ett lands BNP ökar med 2,4% som det gjorde under 2018 och inflationen under samma år var 2,2% har vi en intressant fråga.
Vad är egentligen den verkliga bruttonationalprodukten värd.
Jo det får du om du tar BNP förändringen, minus inflationen som i siffror blir 2,4 - 2,2 = 0,2%. Verklig ökning är då 0,2%.
 
Om du köper en obligation som ett företag ger ut eller en preferensaktie bör du göra samma analys.
Om avkastningen är 3,0% per år och vi har en inflation på 2,2% per år blir avkastningen endast 0,8% per år.
Köper du i stället en Statsobligation som nu har på tre månader en negativ avkastning om – 0,401% och om du köper en på 6 månaders löptid är avkastningen – 0,400% på två år har vi nu en avkastning om – 0,559%. Alla dessa är negativa vilket många länder har.
Detta låter väl konstigt?

Men på två år blir den verkliga avkastningen – 0,559 – 2,20 = - 2,759%.
Du förlorar alltså 2,759% per år om inflationen är den samma.
Obligationen med 10 års löptid har en avkastning om 0,086% och om man lyckas hålla samma inflation under dessa tio åren blir din avkastning 0,086 – 2,20 = - 2,286% per år.
 
Om vi tittar på aktier med utdelning och tar Volvo som exempel med direktavkastningen 6,86% och drar bort inflationen 2,20% blir det kvar en verklig avkastning om 4,66%.
Man kan också titta på aktiers eller fonders utveckling av priset och med dagens bättre bankräntor om 4% minus 2,2% får vi en verklig avkastning på bankkontot med 1,8%.
Har du dina besparingar på ett sparkonto som inte har någon ränta blir resultatet efter ett år en ren förlust på 2,2%.

Vill du läsa ännu mer?  Börja prenumerera på Aktiebrevet som är helt gratis och kan innehålla kunskaper du inte har råd att vara utan.
https://www.aktierea.se/prenumerera-23120817