AktieREA påhoppat på Börssnack

Svar på kritik från Börssnack 2013-10-22.

Under rubriken Långsiktigt investeringsråd på Dagens Industris sida ”Börssnack” publicerade vi resultatet av vår analys för oktober månad.
Flera skribenter ifrågasatte ganska snabbt att vi använder uttrycket REA om de aktier som vi ansåg vara bra köp för långsiktig investering.
På grund av tidsbrist och viljan att svara på ett genomtänkt sätt återkommer jag här till ämnet för att försöka bringa klarhet i hur vi ser på denna fråga.

Ett utdrag ur Corvinus inlägg:
”"Rea" är en klassisk börsfloskel, som i bästa fall kan vara en kul metafor. Men där upphör också det "roliga". Att jag ägnar detta ämne sådant intresse, är för att det representerar ett mycket vanligt, och MYCKET förrädiskt feltänk hos många på BS. Ord är viktiga. Och fel använda riskerar de att styra våra tankar - när det skall vara tvärtom!”

Det finns många åsikter om i vilken riktning börsen ska röra sig den närmaste tiden och även i ett längre perspektiv har många olika framtidsvisioner.
Åsikterna levereras av skribenter som är bra på att argumentera och därför upplevs som experter av de som läser och kanske inte själva anser sig vara experter.
Det vi som hållit på med aktieinvesteringar under lång tid ofta insett är att ingen av dessa vet vad som ska hända, varken på lång eller kort sikt.
Därför kan vi bara använda oss av sannolikheter som våra hjälpmedel när vi ska bedömma hur vi ska placera våra investeringsmedel.
Vår sannolikhetsanalys bygger på fakta om företagen och det som har hänt. Det är det enda vi med stor säkerhet kan vara säkra på.

Ett till utdrag ur Corvinus inlägg:
”På börsen är varje aktie "värd" det pris som köpare och säljare kommer överens om. Något annat värde (eller någoN "fast" prissättning) finns inte på en marknad! Förstår man inte detta det mest grundläggande för börsen, så bör man inte handla med aktier på egen hand.”

Uppenbart är att Corvinus och de andra som höll med och skrev liknande kommentarer är inne på en EMH linje i sina sätt att tänka om börsen och aktiehandeln.

Dock behöver man inte ta i så när det gäller att försvara sin ståndpunkt genom att göra ned de som man uppenbarligen anser vara någon form av motståndare, eller vad tycker ni som vill ha en bättre stämning på Börssnack?

Det finns fler synsätt än att hålla fast vid den Effektiva MarknadsHypotesen (EMH) som många vet som har läst om och av Graham, Dodd, Fisher, Buffett, Malkiel och Greenblatt och många fler duktiga investerare.

Vi på www.aktierea.se är inte anhängare av EHM, utan vi anser att marknadens oförmåga att hålla koll på alla aktier hela tiden, och då i synnerhet de som för tillfället ej är populära just nu, gör att vissa bolags aktier inte har ett pris som motsvarar det inneboende värdet i bolaget. Då pratar vi ju om Intrinsic Value.

Benjamin Graham beskrev Intrinsic Value för första gången i boken Security Analysis som kom ut så tidigt som i början av 1930-talet.
Om Herr Marknad, Mr. Market, glömt bort att hålla koll på några bolag som därför har ett pris som är lägre än det inneboende värdet hos bolaget delat med antalet aktier, kan man jämföra det med att köpa en hundralapp för kanske sjuttio kronor.

Det anser vi är REA, när priset är lägre än värdet på det vi köper.

Köper man då relativt stora bolag till ett reapris så har man också en säkerhetsmarginal som har beskrivits som Margin of Safety  av Benjamin Graham i boken The Intelligent Investor som kom ut senare.

Med AktieREAs strategi som vi kallar REA-metoden kan vi plocka ut ett antal aktier som har den egenheten att de har ett reapris för tillfället och då få en något diversifierad portfölj för långsiktig investering som bevisligen har gett en årlig avkastning på 26% i medeltal under en period på tio år (2001 – 2011).
Vi anser att det är kul att kunna berätta detta och ge er som vill investera med REA-metoden en möjlighet att göra detta på ett enkelt sätt, genom att följa bloggen och ta del av analysresultaten.
De som inte tror på det vi skriver kan vi inte göra något åt men det kan ju vara så att ”denne kan ha missat helheten” som signaturen LångSam uttrycker det på Börssnack.

Lycka till aktievänner.

Från Wikipedia:
”Effektiva marknadshypotesen (EMH) antar att finansiella marknader är effektiva, vilket innebär att priset på en tillgång återspeglar all tillgänglig information och att priset därmed är riktigt i den meningen att det återspeglar den kollektiva analysen hos alla investerare. Hypotesen säger därmed att det inte är möjligt att konsekvent vinna över marknaden genom att använda någon information som marknaden redan känner till, förutom möjligen genom insiderinformation.

””Random walk theory gained popularity in 1973 when Burton Malkiel wrote "A Random Walk Down Wall Street", a book that is now regarded as an investment classic. Random walk is a stock market theory that states that the past movement or direction of the price of a stock or overall market cannot be used to predict its future movement. Originally examined by Maurice Kendall in 1953, the theory states that stock price fluctuations are independent of each other and have the same probability distribution, but that over a period of time, prices maintain an upward trend.”