Återgå till blogg
Låt inte känslor styra dina investeringar! (1 maj 2019)

Du har säkert hört eller läst om bröderna Hunt. Nelson Bunker Hunt och hans bror William var några av de rikaste personerna i världen på 1960-talet. Familjen var en olje-familj från Texas men de hade gjort investeringar i oljeutvinning i Libyen vil

Läs mer