Tänk annorlunda än marknaden (13 juni 2018 )

Contrarian, Konträrt tänkande på svenska. Att tänka mot strömmen är ett annat uttryck som används men är inte helt rättvisande.
Att tänka annorlunda än den stora massan är den rätta förklaringen.
 
Vad är kritiskt tänkande?
Kritiskt tänkande kan beskrivas som grunden till en rimlig slutsats.
Hur tänker man kritiskt?
För att tänka kritiskt behöver du ha fakta och beakta olika perspektiv. Du måste våga att ha en egen uppfattning och säga emot. Samtidigt måste du även våga lyssna på andra och deras åsikter.
Du behöver kunna motivera varför du tänker på ett visst sätt, och även ha modet att tänka om för andra kan faktiskt ha rätt också.
 
Att vara contrarian som det kallas när du vill investera med konträrt tänkande i grunden har rykte om sig att vara en framgångsrik strategi.
På samma gång har också tendenser att följa flocken och vara en del av den stora marknaden som går i varandras spår ett rykte om att vara en dålig strategi som på sin höjd ger ungefär samma resultat som index.

Att följa trender är en strategi som liknar flocktänkande men som trots det vunnit större och större mark i kampen om nya investerare och spekulanter.
När trenden är ganska stabilt uppåtgående så har trendföljandet en poäng. Men när trenden vänder så är odsen inte lika starka för trendföljadet. Mantrat som hamras in är, ”Trenden är din vän!”.
Detta gäller bara ända till trenden avtar i styrka eller viker helt.
 
Många nya investerare möter denna slogan i olika forum och skrifter om trendföljande metoder.

Om du inte redan prenumererar på Aktiebrevet som innehåller kunskaper du inte har råd att vara utan, klicka då här så kan du läsa mer av det jag skriver till dig om.