Nu kan du se vår analys för November

AktieREA-metoden som vi använder identifierar undervärderade möjligheter på aktiemarknaden med så stor säkerhet som möjligt.