Dolda hemligheter om pengar

Michael Maloney är skaparen av GoldSilver.com, en världsledande aktör I guld och silverhandel. Dessutom ett mycket högt aktat utbildningsföretag inom investeringsbranschen sedan 2005. Han är också författare till den genom tiderna mest solda boken om investeringar I ädelmetaller, Guide to Investing in Gold and Silver, publicerad 2008.

Vi vill ge dig en chans att se dessa filmer och få en bra kunskap om vad pengar är.
Se Mike Maloneys filmer på You Tube om hur pengar kommit till och andra hemligheter med vårt monetära system. Vi tycker att det är ett måste för att förstå den värld vi lever i nu och samtidigt kunna ta ställning till hur du ska på bästa sätt hantera dina investeringar.

Vi lever nu i en tid då mycket kan hända som är svårt att förstå om du inte har baskunskaper i vad pengar är och vad valuta är. Vad är ”FIAT VALUTA”?
Det har inget med bilen Fiat att göra. Fiat valuta är en valuta som har ett värde enbart på grund av att den stat som ger ut denna valuta intygar att de är värda något. Fiatvalutor saknar myntfot och kan därför inte betraktas som riktiga pengar utan bara som en valuta.
Den tidigaste kända fiatvalutan kommer frånYuandynastin i Kina.

Se Mike Maloneys välgjorda och utbildande film Hidden secrets of money 4
http://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0

Se även de tidigare filmerna om pengar, Hidden secrets of money 1-3